Preview Mode Links will not work in preview mode

Deckardårarna


Oct 18, 2020

Just do it! Det är debuttipset som Pernilla och Gunilla får med sig när de pratar deckardebut med skånska debutanten Kerstin Bergman och danska debutanten Anne Mette Hancock. Och så firas en hundra år gammal debut - Agatha Christies En dos stryknin.